Přehled výrobků dodávaných firmou
ANMAT TRADING spol. s r.o.

 

 

 A: Zařízení pro mechanické zkoušení materiálů fy. Walter+Bai ag
    
(www.walterbai.com)

 

 • hydraulické a elektromechanické statické trhací stroje
 • dynamické zkušební stroje
 • rázová kyvadlová kladiva
 • stroje pro zkoušení stavebních hmot + příslušenství
 • modernizace starších zkušebních strojů
 • průtahoměry, značkovací přístroje, vysokoteplotní pece, kryokomory, hydraulické agregáty
   

 B. Zařízení pro přípravu vzorků kovových a nekovových materiálů fy.
      HERZOG Maschinenfabrik GmbH

    
(www.herzog-maschinenfabrik.de)


 • manuální,poloautomatické a automatické brusky spektrálních vzorků železa a oceli k OES a XRF analýze
 • manuální a automatické frézy pro přípravu vzorků barevných kovů k spektrální analýze, k OES a XRF analýze
 • automatické drtiče, mlýny a lisy pro přípravu tablet z práškových materiálů k XRF analýze
 • poloautomatické a automatické potrubní pošty
 • manuální mlýny, lisy, brusky a frézy pro XRF a OES přípravu vzorků
   

 C. Zařízení a žáruvzdorné materiály fy. MINTEQ & FERROTRON MINTEQ
    
(www.ferrotron.com)
 
 • LaCam : 3D Laserový systém na měření vnitřního profilu vyzdívky konvertorů, pánví, elektrických pecí a dalších technologických hutních agregátů
 • SCANTROL : řídící systém fy.Minteq pro plně automatické měření profilu vyzdívek technologických hutních agregátů
 • Tornado Shooter LUX : robotický stroj pro provádění nástřiku a oprav vyzdívek (gumming) a vnitřních prostor konvertorů, pánví a obdobných zařízení
 • DECTEC Melt Net : systém pro řízení funkce elektrod v AC pecích
 • Žáruvzdorné materiály, materiály pro rekonstrukce vyzdívky, více jak 100 typů hmot pro konvertory, pánve, el.odporové pece a další hutní agregáty
   

 D. Laboratorní a provozní přístroje fy. TESTCHEM
     
(www.testchem.pl)
 

 • čelisťové a válcové drtiče
 • vibrační ,talířové a nožové mlýny
 • manuální a hydraulické lisy pro přípravu vzorků
 • chladící zařízení pro AAS, ICP, XRF, XRD a obdobné spektrální metody
 • automatické vzorkovače surovin a paliv z pásových dopravníků a nákladních automobilů
   

 E. Referenční materiály + spotřební materiály fy. Labmix24 GmbH
    
(www.labmix24.com)
 

 • certifikované referenční materiály chemického složení kovů, nekovových materiálů, olejových a vodných roztoků pro instrumentální i klasické chemické metody
 • certifikované referenční materiály fyzikálních vlastností (granulometrie, porozita, melitelnost, viskozita atd.)
 • certifikované referenční materiály pro mechanické zkoušení kovů
 • spotřební materiály pro spektrometrii
 • Al-tabletovací misky
   
 F. Zařízení pro chemické a farmaceutické aplikace fy. Nuova Guseo
    
(www.nguseo.eu)
 
 • tryskové mlýny (mikronizery)
 • kompletně vybavené kladivové mlýny
 • zařízení pro dávkování, třídění, dávkování a vážení materiálu
 • horizontální a vertikální mísiče
 • odprašovací jednotky a cyklónové filtry
 • mechanické a pneumatické dopravníky
   

 G. Přístrojová technika a příslušenství pro chemické laboratoře, spolupráce s HITACHI
      (el.mikroskopie) a RIGAKU (rtg.difrakce)

 
   
   
 ANMAT TRADING spol. s r.o.  
 Pavlovova 44 Phone/Fax:     +420/59 675 0907
 700 30 Ostrava-Zábřeh E-mail:             anmat@anmat.cz
 Czech Republic Mobil :             +420/602 727 684